Aquest blog intenta fer un petit homenatge a la Beata Anna Maria Janer, i deixar constància de la seva "presència actual". Amb aquest objectiu es realitza una recopilació del que ha estat la seva vida i la trajectòria de la congregació de les germanes de la Sagrada Família d'Urgell.


PregàriaSenyor, Déu nostre,
vós que concedíreu a la beata Anna Maria, verge,
que el vostre Fill Jesucrist
fos l’ideal suprem de la seva vida
i la raó de la seva entrega als altres; concediu-nos,
per la seva intercessió i pel seu exemple,
el do d’estimar-vos
i servir-vos en els més necessitats.
Per nostre Senyor Jesucrist. 


Beata Anna Maria Janer, pregueu per nosaltres.